با اون نکته اول در اصول اولیه تولید محتوا خیلی موافقم واقعا بعضی ها انگار دارن برای ربات ها محتوا تولید می کنن